Vid dödsfall

Livet består av både glädje och sorg, födelse och dödsfall. Det vet vi. Vi vet också att vi någon gång kommer uppleva att en nära anhörig till oss dör.

Ändå känns det ofta främmande när vi står inför den avlidne och ska ta farväl.

Därför finns vi här för dig och din familj, dygnet runt, för att stötta och vägleda. Du är när som helst välkommen att vända dig till oss med alla dina frågor kring dödsfallet.

Läs gärna dessa praktiska råd till dig som just mist en närstående: "När det oväntade sker" (461,7 kB)

Vad händer nu?

När du nyss mist en nära anhörig dyker det upp många frågor och funderingar om vad som händer härnäst. Det kan vara skönt att i god tid ta kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska. Under tiden förs din närstående till ett bårhus i väntan på begravningen.

När du träffar oss får du svar på alla dina frågor som berör begravningen men också hur din närstående kommer att tas omhand och var han eller hon kommer finnas under tiden fram till gravsättningen. Vi hjälper dig med alla kontakter och praktiska detaljer.

Att ta farväl

Att se den avlidne och ta ett personligt farväl i lugn och ro innan begravningen upplever många som en naturlig och mycket betydelsefull del i sorgeprocessen. Det ger ofta en känsla av frid och förståelse för vad som skett och kan vara en värdefull förberedelse inför själva ceremonidagen.

Om du vill, är du själv varmt välkommen att vara med och bädda ner din närstående i kistan, smycka lokalen eller medverka på annat sätt. Kanske vill du att den avlidne ska ha sina egna kläder på sig? Du kan också lägga ned något personligt i kistan, en blomma, ett brev eller något annat.

Sorg och sorgprocessen

Att uppleva sorg är smärtsamt, samtidigt som det är en betydelsefull del av själva livet. Tidigare sågs sorgen gärna som tydligt indelad i faser; chock, reaktion, bearbetning och slutligen nyorientering. Idag betonas istället varje individs eget sätt att bearbeta sin sorg. Processen kan pågå olika länge för olika människor eftersom våra erfarenheter skiljer sig åt och vår känslomässiga relation till den döde alltid är unik. För att hjälpa dig på bästa sätt är vi därför alltid ödmjuka inför just dina önskemål och behov.

Läsa om sorg

1177 Vårdguiden Om sorg

1177 Vårdguiden Sorg i familjen - vad händer med barnen

Agneta Grimby, Åsa K Johansson mfl Handbok om sorg (441,4 kB) (441,4 kB) (pdf)

Tala med någon

Nationella hjälplinjens telefonjour, 020-22 00 60
De personer som svarar på Nationella hjälplinjens telefonjour är socionomer, psykologer eller sjuksköterskor och har alla erfarenhet av att tala med människor i kris. Nationella hjälplinjen är en del av 1177 Vårdguiden. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Du kan även skicka in dina frågor. Läs mer på www.hjalplinjen.se.

Röda Korsets telefonjour, 0771-900 800
Röda Korsets medarbetare i telefonjouren är utbildade i krishantering och medmänskligt stöd.
www.redcross.se

Samarbete för människor i sorg, SAMS
SAMS består av föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas hemsidor:

Riksförbundet för änkor och änkemän
www.efterlevande.se

SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.se

Spädbarnsfonden
www.spadbarnsfonden.se

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se

VSFB - Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se

Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

Kontakta oss