Tack för din ansökan

Den har sänts till central handläggare, som återkommer med en blankett för undertecknande enligt Finansinspektionens gällande regler.

Har du några frågor, kontakta oss på telefonnummer 031-14 19 39 (Göteborg) eller 031-47 43 60 (Västra Frölunda)

Vänliga hälsningar

Oscar Fredrik & Wahls Begravningsbyrå

 

Vad vill du göra nu?

Fylla i en ansökan till>>

Gå till startsidan>>